TILLGÄNGLIGHET OCH JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhetskartan (TOJ) syftar till att ge en bredare, djupare, mer komplett bild av jämställdheten på lokal nivå. Vi sammanställer könsbaserad statistik och presenterar den på ett lättillgängligt sätt så att alla kan ta del av informationen.

För mer info om hur du använder kartan, klicka på Så funkar det 

Vår spridningskampanj för Jämställdhetskartan fortsätter. Genom den informerar vi kommunala tjänstemän, politiker och allmänhet om möjligheten till samarbete med oss. Sprid gärna ordet om Jämställdhetskartan till personer i dina nätverk om du tycker att det är viktigt att kartlägga hur det ser ut med jämställdheten i din kommun!

Vi arbetar löpande med att utveckla Jämställdhetskartan och förbättra befintliga funktioner. Under rubriken Kontakt kan du ge oss feedback, meddela felaktigheter eller dela med dig av dina utvecklingsidéer. 

Projektet har fått ekonomiskt stöd från
 winnet Tillvaxtverket